دانلود آلبوم جدید گروه دلکش به نام دریای عشق

سرپرست گروه: محمداسماعیل علیزاده

نوازنده های آلبوم: تار ، بم تار و کوزه: محمداسماعیل علیزاده

نی: علی رضایی/سنتور و همخوان: آرش بهداروندان

کمانچه و همخوان: سروش ورمزیار/تمبک: بابک طالب زاده

سنتور: بیژن طالب زاده/دف: مسعود حاجی حسن پور/کمان: مصباح قمصری

دانلود آلبوم جدید گروه دلکش دریای عشق